گر دلت مرده بگویم که چه کن؟ ماتم گیر! نام دل بر اثر نامه و فریاد ببر

زیاده عرضی نیست جز این که: http://akharinpanjere.persianblog.ir/ شاید که تمام قصه، بازی بوده رویای من و تو صحنه سازی بوده تعبیر تمام خواب ها، ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 33 بازدید
تیر 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
5 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
فقر
2 پست
کرمانشاه
1 پست
شالدون
1 پست
شعر
1 پست
پی_دی_اف
1 پست
چاپ
1 پست