ترومبوز ورید های کبدی

یک مثلی هست که در پزشکی خیلی کاربرد دارد. می گویند گاهی وقت ها طرف هم می تواند کچل باشد هم زیر ماشین رفته باشد و این دو موضوع به یگدیگر ربطی نداشته باشند. آیا می شود همزمان دو بیماری مهم را در کسی پیدا کنیم؟ بله این امکان وجود دارد اما طبق تجربه احتمال بالایی نیست.

حالا در ادامه ی این مثال نه چندان جدی یک مورد خیلی جدی را عرض می کنم. چند وقت قبل یک خانم حامله ای را با شکایت درد شکم فرستاده بودند جهت سونوگرافی حاملگی و شکم و لگن. در این موارد در سونوگرافی معمولا علت خاصی در سونوگرافی پیدا نمی شود و علت درد انقباضات رحمی می باشد. مواردی هم هست که به علت آپاندیسیت یا سنگ های کلیوی یا غیره واقعاَ عارضه دار شده اند و نیاز به اقدام جدی دارند.

خلاصه، سونوگرافی را شروع کردم و مشاهده کردم که ورید های کبدی بیمار ترومبوزه است. یعنی خون داخلش لخته شده است. و یافته ی دیگری هم پیدا نشد. با همین گزارش مریض را به بخش ارجاع دادم و توصیه کردم چک فاکتور های انعقادی جهت ایشان صورت بگیرد.

تا اینجای کار خانم حامله ای داشتیم که ترومبوز داده بود. در حاملگی معمولا به علت شرایط خاص خونی، خون آمادگی بیشتری جهت انعقاد دارد. لذا اگر بیماری برخی فاکتور ها را به طور مرزی کم یا زیاد داشته باشد دچار مشکل انعقادی خواهد شد. لذا اولین شک در مورد این بیمار کمبود فاکتورهای C یا S یا سندرم آنتی فسفولیپید و یا آنتی کاردیولیپین بود. ( همه ی این هابیماری هایی در ارتباط با فاکتور های انعقادی و ضد انعقادی هستند)

بیمار در ادامه دچار پلورال افیوژن ( تجمع مایع در حفره ریه ها) شد و در سونوگرافی انجام شده از قفسه سینه ی بیمار توده ای در آن مشاهده شد.

به علت حامله بودن امکان سی تی اسکن وجود نداشته و لذا از بیمار  MRI شکم به عمل آمده یک توده ی بزرگ در کبد مشاهده شد که در سونوگرافی به علت ایزواکو بودن رویت نشده بود.

در ادامه از توده ی قفسه ی سینه ی بیمار بیوپسی به عمل آمد و در پاتولوژی هپاتو سلولار کارسینوم متاستاتیک ( سرطان کبد با تهاجم به قفسه ی سینه) گزارش شد. علت ترومبوز بیمار هم احتمالا اثر تومور روی ساخت فاکتورهای کبدی می باشد.

با این تشخیص تمام علائم بیمار توجیه شد. بیمار تحت سزارین قرار گرفت و جهت مراحل درمانی ارجاع شد.

لذا این بار هم بیمار کچلی نبود که تصادف کرده باشد و علائمش همه از یک منشا بودند.

/ 3 نظر / 267 بازدید
جی پی

منتظر نوشته های بعدی تان هستم[لبخند]

بی بی سمانه رضایی

نفستون حقه دکتر! مریض جا به جا ترومبوز کرد و ... یک مثل دیگه هست میگه سه پلشت اید و زن زاید و مهمان ز در آید... واقعا اینجور خبر ها به یک جور بلا و مصیبت می ماند - خدا را به خاطر لحظات بدون هپاتوسلولار کارسینومایمان شکر!

مهرگیاه

خوب بله! من خودم همه‌ی این اصطلاحاتو می‌دونستم یعنی چی.