گر دلت مرده بگویم که چه کن؟ ماتم گیر! نام دل بر اثر نامه و فریاد ببر

زیاده عرضی نیست جز این که:

شاید که تمام قصه، بازی بوده
رویای من و تو صحنه سازی بوده
تعبیر تمام خواب ها، آزادیست
با این که شب غیر مجازی بوده
آخرین پنجره منتظر حضورتان است
/ 4 نظر / 33 بازدید
صنوبر

نوشتن روزمره هاتان را بيشتر دوست دارم ، شايد بخاطر اينكه واقعي هستند و من عاشق واقعيت هستم .